Lunastuse matk

Viimasest matkast on möödumas pool aastat ja tundub, et oleks viimane aeg midagi uut orgunnida enne, kui zombitrippers päris foxygamers’iks muutub.

Pakun välja ühe aprilli nädalavahetustest: Duudel

Mulle sobiks läbida mõnda lõiku Peraküla-Aegviidu-Ahijärve matkateest. Näiteks Kose-Uuemõisa – Aegviidu. Samas võib pakkuda ka põnevamaid lokatsioone.

MATK TOIMUB 8-9-10 aprill! _MUUDETUD_ KONKREETNE KORRALDUSPOSTITUS allpool!

REEDENE VÄLJUMINE Balti jaamast rongiga kell 18:50 Tallinn – 19:40 Aegviidu!

shawshank
Categories: Matk, Matkatee | 44 kommentaari

Häid pühi!

Matkaklubi Z soovib kõigile Häid Pühi ja et metsas kunagi igav ei hakkaks!

1450685976-d1b7f385dd0d49301096aff6d8bdf459

Categories: Uncategorized | Lisa kommentaar

Kaitseväe keskpolügoon ja Põhja-Kõrvemaa

Mõnda aega on nüüd möödas eelnevast emotsionaalsest hüüatusest kaitseväe keskpolügooni laienemise kohta, asjad on nüüdseks üsna palju selgininud ning veidi ka maha rahunenud. Annan teile lugemiseks oktoobrikuu “Metsamehes” ilmunud artikli asjade seisust Põhja-Kõrvemaal ja Soodla veehoidla ümbruses.

Kaitsevägi võttis oma kasutusse tubli tüki riigimetsa

Refereeritud ajakirjast „Metsamees“, oktoober 2015. Tekst: Kristiina Hanga

Vabariigi valitsus kinnitas augusti lõpus keskpolügoonile ohuala, mis hakkab olema neil päevil, mil polügoonil toimuvad suuremat sorti õppused, tavainimesele suletud.

Põhja-Kõrvemaal käima harjunud inimeste jaoks tähendab see, et 90 päeval aastast ei saa teatud piirkonnas, sealjuures näiteks Jussi ja Paukjärve loodusrajal liikuda. Ohuala asetseb polügoonist eelkõige lääne ja ida suunas ning haarab tüki ka RMK Oandu-Aegviidu-Ikla matkateest, mistõttu on plaanis maha märkida alternatiivne rada, et matkalised ei peaks oma rännakul toppama jääma.Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala

Kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonna keskkonna- ja planeerimisnõuniku Heddy Klaseni andmetel polügoonist välja jäävatel ohualadel sõjalist väljaõpet läbi viima ei hakata – nn. lahingutegevus käib endiselt praegusel polügoonil. Ohuala on tarvis, et tagada õppuste turvalisus, sest teoreetiliselt võib laskemoon väljapoole polügooni piire sattuda.

„Ohuala ei lähe RMK puhkealana kasutusest välja ning me üritame jätkuvalt pakkuda võimalikult head looduses liikumise võimalust,“ ütleb RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. Ala sulgemisest, mis matkajate liikumist takistavad, on aegsasti plaanis teada anda ka loodusegakoos.ee leheküljel.

Lahinglaskmised liikumise pealt

Ohuala on tarvis, et arendada kaitseväe soomusmanööverdamisvõimet – tuleva, 2016. aasta lõpust on Hollandist Eestisse saabumas 44 jalaväe soomusmasinat CV9035. Kaitsevägi sooviks Klaseni ütlust mööda ideaalsete väljaõppetingimuste loomiseks veelgi suuremaid alasid – laiendatud ohuala on optimaalne miinimum, et tugevdatud soomusjalaväe pataljoniga lahinglaskmisi teha. Optimaalse lahenduseni jõudmisel on sõjalise väljaõppe arvelt tehtud hulganisti kompromisse, näiteks jäeti ohualadest välja Kõrvemaa suusarajad.

„Soomukitest pole kasu, kui võimas ja kallis varustus seisab kusagil laos, vaid sellega peab saama harjutada,“ selgitab Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna major Arti Levandi, miks keskpolügoon kaitseväele kitsaks jääb. Samuti on tema sõnul piisavate võimalustega harjutusalade olemasolu vajalik liitlasüksuste kohaloleku tagamiseks, siia harjutama tulevate üksuste eesmärgiks on korralik väljaõpe. Praegustes oludes, mil relvade ohuala jääb polügooni piiresse, saaks tulistada vaid seisvast soomukist, korraga kuni kolmest masinast. „Ohuala laiendamine võimaldab kaheteistkümnel soomukil korraga liikumise pealt lahinglaskmisi teha, kasutades erinevaid sihtmärke,“ täpsustab Heddy Klasen.

Lisaks ohualale moodustas valitsus tänavu suvel ka Soodla harjutusvälja – kui keskpolügoon on suuremate lahinglaskmiste ajal kinni, saavad ülejäänud üksused seal harjutada. Alasid valides analüüsis kaitsevägi Arti Levandi sõnul kogu Eesti territooriumi. „Ainus koht, kuhu on võimalik luua selline harjutusala, mis mahutaks uute ja võimsamate relvade ohuala on endise Nõukogude Liidu polügooni territoorium,“ kinnitab ta. Aastatel 1957-1992 kuulus keskpolügoon Aegviidu polügooni koosseisu, Soodla veehoidla lõunakallas oli aga kasutusel tankodroomina.

90 päeva oktoobri ja juuni vahel

Arti Levandi ütlust mööda plaanib kaitsevägi ohuala sulgemistega väljaõpet korraldada aegadel, mil see kohalikke elanikke ja looduses liikujaid võimalikult vähe häiriks. „Väldime tegevusi nädalavahetustel ning suviste puhkuste perioodil,“ täpsustab ta. „90-päevane sulgemisaeg jaotuks eelkõige oktoobri ja juuni vahelisele ajale. Proovime luua harjutusalade kasutamisse rutiinsed graafikud, et kohalikud elanikud teaksid sellega arvestada.“ Levandi rõhutab, et planeeritud laiendusega ei kaasne suuremahulist ja pikaajalist maa-alade sulgemist. „Ohualad suletakse ainult konkreetsete laskmiste ajaks ja seda võidakse vastavalt harjutustele ja kasutatavale relvastusele teha ka tsoonidena, nii et korraga ei pea sulgema kogu ohuala.“

Ka praegu ei ole keskpolügoon tavainimesele täiseti suletud territoorium – kui harjutusi ei ole käimas, võib sealt näiteks läbi sõita või seenele-marjule minna. Kogu polügoon või osa sellest on tavainimestele liikumiseks suletud ainult õppuste ajal.

Tähistatud ja valvatud

Kogemata kombel ohtlikule alale sattuda ei ole praktiliselt võimalik, sest polügooni piir on tähistatud postide, tõkkepuude ning infotahvlitega. Levandi ütleb, et samamoodi saavad tähistatud ka Soodla harjutusväli ja keskpolügooni ohuala. Õppuste ajal heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud ning vajadusel piiratakse sissepääs harjutusväljale. Selleks suletakse kaitseväe harjutusalade arendus- ja järelvalveohvitseri Heigo Lehe sõnul käidavates kohtades tee tõkepuuga ning paigutatakse mehitatud valve. Sissesõiduteede kollast värvi infotahvlitel on kirjas, mis harjutusväljal toimub ning ka vastutava isiku telefoninumber.

„Piirkonna inimesi teavitatakse väljaõppe läbiviimisest võimalikult aegsasti infotahvlite kaugu, ka erinevates meediakanalites ning veebilehtedel,“ kirjeldab Levandi kuidas harjutusväljadel toimuvast avalikkusele teada antakse. Kaitseväe kõikide harjutusalade kasutusinfot saab vaadata ka aadressil harjutusvali.mil.ee. Lisaks on kaitseväel plaanis ka mobiiltelefonipõhiseid teavitussüsteeme.

Planeeringud ja ehitusprojektid

Kohalikke elanikke puudutab harjutusvälja rajamine ja ohuala laiendamine eelkõige seeläbi, et nende elu muutub rahutumaks – laskmised ning liiklusmüra on paratamatult ümbruskonnas kosta. Paar talu jääb Soodla harjutusala piirilt 500 meetri kaugusele, kahe kilomeetri raadiuses elab 400 inimest. Keskpolügooni ohualasse jääb kaks püsielanikega kinnistut, millest üks on Leppoja turismitalu.

Heddy Klaseni ütlust mööda on nii harjutusväljal kui ka ohualal eramaid, mis pole elamumaad. „Kui Soodla harjutusväljade puhul peab kaitseministeerium eelkõige läbirääkimisi maade ostmiseks vastavalt turuhinnale, siis ohualadesse jäävatel aladel on võimaluseks kasutusõiguse seadmine 90 päevaks aastas,“ ütleb Klasen. Teisisõnu tähendab see, et neil päevil, mil ohuala on suletud, omanik oma valdustes viibida ei või.

Soodla harjutusväljale ei ole nõuniku kinnitusel kavas rajada püsivaid hooneid või muid rajatisi, eelkõige on plaanis sinna püstitada sihtmärgid laskmiste jaoks ning kohendada või rajada uusi pinnasteid manööverharjutuste tarbeks. Uusi manööverkoridore ja sihtmärgialasid on ette näha ka keskpolügoonile. „Selleks tehakse kas planeeringud või ehitusprojektid ja hinnatakse kavandatud tegevuste koosmõju,“ ütleb Kasen.

Soodla arendamiseks algatatakse esimene riigi eriplaneering – see on planeeringuliik, millega alates selle aasta juulist otsustatakse riiklikes või isegi rahvusvahelistes huvides olevate suurobjektide rajamise üle. Õppuste tarvis esialgses valmisolekus peab Soodla olema 2017. aasta alguseks, mil esimesed lahingmasinad on Eestisse jõudnud.

  • Soodla harjutusväli asub Harjumaal, Soodla jõe ja veehoidla ümbruses. Harjutusvälja pindala on unbes 5865 hektarit.
  • Keskpolügooni ohuala hõlmab metsaalasid Harjumaal ja Lääne-Virumaal. Läänes kattuvad laskmiste ohualad Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga ja idas Ohepalu looduskaitselaga. Polügooniga külgnevate ohualade pindala kokku on u 10 000 hektarit.
  • Harjutusväljasid (valitsejaks on kaitseministeerium) majandab ning majandamist finantseerib RMK.
  • Soodla harjutusväljale jääb Harjumaa metsaülema Andrus Kevvai andmetel u 1500 hektarit majandatavat riigimetsa.
  • Keskpolügooni ohualas on u 500 hektarit majandatavat riigimetsa, sh. 90 hektarit Lääne-Virumaalt.

———-

Link artiklile (koos piltidega, lehekülg 15) on siin: http://issuu.com/metsamees/docs/metsamees_124_150lpi?e=15852386/30698156

Kaart uuest, alternatiivsest trassist, mida RMK Oandu-Aegviidu-Ikla matkateel matkajad peavad kasutama, kui polügoon kinni on:

Polügooni rada

 

Categories: Imeline Eestimaa, Matkatee, WTF | Sildid: , , , , , , , , | 1 kommentaar

Vormsi matk 18. – 20. detsember?

Hei,

ma pole kunagi Vormsil käinud. Uurin võimalusi teha 18.12 – 20.12 üks talvine sita-ilma-matk Vormsile. Kes oleks käpp?

vormsi

Categories: tulevikuplaanid | Sildid: , , , | 15 kommentaari

Matkapoosekad

Zombikate panus RMK fotopanka sai alguse juba mõnda aega tagasi. 17.10.2015 tegime taaskord fotopäeva, et jäädvustada imelist sügist ja loodetavasti läbi nende jäädvustuste nakatada uusi inimesi matkapisikusse. Pildistas Külli.

Tsitre telkimisalal. Foto: Külli Tedre

Tsitre telkimisalal. Foto: Külli Tedre

Categories: Imeline Eestimaa, matkaklubi Z, media, tehtud | Sildid: , , , , , | 4 kommentaari

13. MAFF 16.-20. September

Print
MAFF on igal aastal olnud tore, ja ei näe põhjust, miks see aasta peaks olema teistsugune. Lihula udused hommikud, nunnud kõrtsid, kaltsukad ja imelik rahvamaja, kus päevaid otsa näidatakse igale maitsele midagi pakkuvat filmivalikut – see on väga hea viis tähistada suve lõppu, olenemata sellest, kuidas suvi on kellelgi läinud. Meie Külliga läheme kohale vist juba alguseks ja ootame kõiki meiega Lihulas liituma!

Alati mugavat ööbimist 2 minuti kaugusel kinosaalist pakub Lihula lasteaed, kus võimalik ka väga odavaid hommikusööke süüa. Kohad tuleb eelnevalt broneerida, millega tegeleb tavaliselt Külli. Kuna me oleme sel aastal täpselt enne MAFFi Eestist ära, võiksite teada anda oma soovist tulla võimalikult vara :)

Categories: Uncategorized | Sildid: , , , | 15 kommentaari

Pakri saared 25. – 27. September

Suvi lõppemas, kooliaasta algamas, maailmabörsid paanitsemas – aga Zombid lähevad septembri viimasel nädalavahetusel Pakri saartele!

Loojang meie laagri kohal Suur-Pakril 2009. Foto: Iwan

Loojang meie laagri kohal Suur-Pakril 2009. Foto: Iwan

Tegemist meie jaoks veel ühe ikoonilise sihtkohaga, kus võib kogeda täiesti sürreaalset ja natuke postapokalüptilist eraldatuse tunnet (küll praegu ilmselt mõnevõrra vähem, kui aastal 2009). Mõnedel on seal käidud juba lausa mitu korda, aga kunagi andsime ju endale lubaduse, et tuleme saartele tagasi – teeme ära!

EDIT – korraldusinfo: 25.09 – 27.09 matk kahe ööbimisega Pakri saartel. Väljasõit Tallinnast reedel kell 16.30 kolme autoga. Paat väljub Kurkse sadamast kell 18.30. Kui me hiljaks jääme, siis paadimees pimedas ei sõida ja jääme sadamasse hommikuni passima. Seega operatiivsust!

EDIT2: igaühel kaasas kokku 3L vett! Näiteks 2×1,5l pudelit.

Categories: Uncategorized | 65 kommentaari

Naissaar 08/2015

Suvel on kõigil nii kiire-kiire, aga head ideed, mille käis kunagi välja Ivan, ei saa ometi raisku lasta. Tuletan selle idee teile meelde: “oleks kirjeldamatult tore taas kõik koos Naissaare liivas lömmis palliga võrkpalli mängida, rohelist lendtaldrikut loopida, viinereid lõkkel praadida ja teha 874 ühesugust pilti päikeseloojangust tormise mere kohal…”

Sõelal oli/on 2 varianti – a) 15.-16. august b) 22.-23. august. Senise info põhjal saab järeldada, et
a) 15.-16. august oleks vähemalt 6 tulijat: Andrei, Ingrid, Marko, Ivan, Kristel, Andre
b) 22-23. august oleks vähemalt 6 tulijat: Marju, Ivan, Kristel, Jon, Ingrid, Marko
Kuna populaarsem kuupäev on juba järgmine nädal, siis tuleks eelnevalt broneerida laevapiletid või aurikupiletid
Mis päevaks täpsemalt, mis kell, kuidas ja kes veel saaks tulla, seda võiks siin nüüd edasi arutada :)
Tänan tähelepanu eest!
Categories: Uncategorized | 34 kommentaari

Äntu-Nõmme looduse õpperada

Head matkajad!

Hüljes tervitab matkajaid!

Hüljes tervitab matkajaid!

Pakun välja teha üks jalutuskäik Äntu-Nõmme looduse õpperajal (~20 km) 18. juulil. Väljasõit hommikul Tallinnast. Pargime autod Valgejärve lähedale parkimisplatsile (p.1). Jalutame hüljese juurde, ostame tema käest lõunaks forelli ja küpsetame selle mõnes lõkkekohas ise ära. Matka jooksul on võimalik ujuda nii karges Sinijärves, mis on Eesti kõige selgema veega järv kui ka pisut soojemas Äntu Tehisjärves. Kes soovib võib jääda ööbima, kes tahab võib samal õhtul tagasi koju sõita.

Äntu-Nõmme looduse õpperada_v...Äntu-Nõmme looduse õpperada paikneb metsarikkas oosistikus Väike-Maarjast 7-10 km lõuna ja kagu pool põhiliselt Äntu maastikukaitsealal. Piirkonna järvestikku kuulub seitse Äntu looduslikku järve, üks Äntu tehisjärv (veehoidla) ning kolm Nõmme tehisjärve. Ala kuulub Pandivere lubjatoiteliste järvede valdkonda. Piirkond pakub lisaks veekogudele huvi ka pinnavormide poolest. Järved asuvad sealsete põhja-lõunasuunaliste ooside ja nendega põimuvate mõhnade vahel.
Äntu-Nõmme õpperada viib meid aja- ja kirjandusloolistesse paikadesse, ka lubja tootmise ja paekivi objektidele. Õpperada on kokku u 20 km pikk, koosnedes kolmest osast:

1. 6 km vana Äntu looduse õpperada

2. 4 km Kaan- ja Umbjärve ring

3. 8 km Äntu Tehisjärve ring

Categories: Uncategorized | 9 kommentaari

Hüvasti, Põhja-Kõrvemaa?

Kallid zombid!

Jussi nõmm

Jussi nõmm

Sel suvel tuleb kindlasti plaani võtta üks põhjalik matk Põhja-Kõrvemaale – nimelt on vägagi tõenäoline, et lähiaastatel me sinna enam ei saa, kuna Kaitseväe keskpolügon tahab laieneda ning sellega liidetakse suur osa Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealast, sealhulgas Jussi nõmm ja Jussi järved. Jussi nõmmele tuleb tõenäoliselt tankide ja soomusmasinate harjutuspolügoon.

Kaitseministeeriumi sõnul saab ala olema kinni vaid mõned korrad aastas, kuid kuna nende kordade kestust pole määratud, siis võibki nii juhtuda, et ala on kinni aastas neljal korral – kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Olgugi, et plaani vastu on protestitud, siis asi tehakse tõenäoliselt ära niikuinii. Seda enam, et avalikkus asjast suurt midagi ei tea ja laienemine tehakse ära ilma suurema kärata. Suht jõuetu tunne on. :(

Igatahes – võtame matka plaani, enne kui hilja on. Tegu on vist legendaarseima matkapiirkonnaga Eestis.

Categories: Uncategorized | Sildid: , , | 10 kommentaari

RMK Matkasõprade päev Perakülas

Austatud Zombipere!

Mul on päris hea meel teatada, et aega on see võtnud, kuid näib, et lõpuks saab ka asja – laupäeval, 13.06 avatakse Nõva looduskeksuses Perakülas Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkatee Peraküla-Aegviidu lõik, seesama, mille loomisel ka meie

RMK matkaraja viit

Matkaraja viit

oleme osalised olnud.
Sellega seoses toimub sel päeval seal (just selline sõnastus) RMK Matkasõprade päev, kuhu te kõik vägagi oodatud olete.

Matkasõprade päeva üheks eesmärgiks (lisaks RMK matkatee tutvustamisele) on julgustada inimesi, kes veel väga pädevad matkajad pole aga tahaks selleks salamisi saada, võtma oma kümmet asja selga ja rohkem kui üht ööd metsa all telgis veetma. Meil on olemas pikimad matkarajad Baltimaades (ning ega ka Põhjamaades ei ole pikemaid radasid väga palju), miks siis mitte neid sihtotstarbeliselt kasutada, eks ole?
Matkasõprade päeval toimuvad muu hulgas vestlusringid, kus kogenumad matkajad räägivad enda tegemistest ning Eestis (eriti just pikkadel matkaradadel) matkamisest, matkavarustusest ja matkal hakkama saamisest ning vastavad inimeste küsimustele.
Ühe vestlusringi läbiviijaks võiksime olla meie – meil on matkateedel kõmpimist kamba peale kokku ikka üsna palju kilomeetreid. Lisaks võiksime me kaasa lüüa ka teistes vestlusringides publikune – küsida küsimusi ärgitades sellega ka muud rahvast aktiivsem olema; saaksime ka enda klubilist eesmärki pisut ellu viia. Ning lisaks kõigele muule on seal üritusel ka muidu tore, saame meiegi sõlmida uusi tutvusi ning lisaks on seal ka matkatee teemaline näitus milles figureerime mingil määral ka meie.

Ürituse algus on 11.00, kohale võiks jõuda pisut varem, et me saaksime veidi organiseeruda. Kaasa võiks show mõttes võtta ka pisut matkavarustust.

Rohkem infot ürituse kohta saab siit: http://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#947

Ning infot matkatee lõigu kohta siit: http://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee/perakula-aegviidu-ahijarve-matkatee

Categories: Uncategorized | Sildid: , , | 17 kommentaari

Korralduspostitus: jalgrattamatk “Põhisuund”

Üldine jutt

Jalgrattamatk toimub 20…22. juuni, s.t. kahe ööbimisega. Alates 22.06 õhtust on vabakava – kes tahab, läheb kuskile Jaanipäeva pidama, kes tahab matka jätkata – kõik võimalused on olemas. Marsruut on Tallinn – Maardu – Kaberneeme – Kuusalu – Tsitre – Kalmeoja – Aegviidu. Täpsemalt on toodud päevade kaupa allpool.

Matk on planeeritud saateautoga. Saatemeeskonda kuuluvad Jon ja Ingrid. Me kohtume nendega vähemalt igas laagri- ja lõunapeatuses, kuid võib olla ka tihemini. Toitlustust planeeritakse korraldada nii, et peatustes valmistab meile toitu “kokatädi” Ingrid umbes rattagrupi tuleku ajaks (kuidas me seda täpselt ajastame, tuleb veel veidi mõelda), toidukraam saab olema auto peal. Samuti auto peale on võimalik jätta näiteks kogu ööbimisvarustus. Isiklik varustus, mis kaasa võtta, on igaühe enda otsustada. Rattasõidugrupis saab olema kindlasti paar inimest selja- või pakiraamikotiga, kuhu on võimalik poetada vahetult rattasõiduajal vajalikku.

Ajakava

Kogunemine on 20.06 kell 10.00 Torupilli Selveri parklas. Väljasõit on mitte hiljem kui 11.00 sealt samast. Matka kokkuvõttev ajajoon on:

Ajajoon_0

Edasi kommentaarides!

Categories: tulevikuplaanid | Sildid: , , | 30 kommentaari

Juunis rattamatkale: uurin võimalusi

tere,

mul on ambitsioonikas plaan vedada meie klubi juunis rattamatkale. Olen ammu peas mõlgutanud huvitavat marsruuti, mis algaks otse meie pealinnast ja tänaseks (paljuski tänu sellele, et minu Eesti topokaartide kogu sai täis) on see marsruut välja kujunenud – ambitsioonikaks aga ka põnevaks – teekonnaks, mis kulgeb läbi Maardu, Kaberneeme, Kuusalu, Tsitre ja Kalmeoja ning jõuab välja Aegviitu.

Jõesuu rippsild

Jõesuu rippsild

Tegemist on kolmepäevase ettevõtmisega, mille 1. etapp algab Tallinnas ja pakub vaatamisväärsusteks selliseid kohti nagu Jõesuu rippsild üle Jägala jõe, Linnamäe HEJ ja Jägala linnamägi, kus teeksime lõunapausi. Pärast lõunat sõidame läbi ilusate põhjaranniku metsade Kaberneeme telkimisalale laagrisse. Esimese etapi pikkuseks nõnda 41km.

Turje kelder

Turje kelder

2. etapp algab ca. 17km kiirrännakuga Kuusalu poodi varusid täiendama ja pärast seda taaskord põhja poole Turje mäele, kus vaatame Turje keldrit ja siis teeme Tsitres lõunat. Pärast seda sõidame veel veidi metsa ja veidi maanteed ja jõuame Viru raba äärde matkateelistele tuttavasse Kalmeoja lõkkekohta. Etapi pikkus kokku 47km.

3. etapp on ausalt öeldes puhtlogistiline, kuid kulgeb läbi alati võluva Kõrvemaa, lõunapeatusega ajaloolise metsavahi koha juures Orus, ja jõuab Aegviitu. Etapi pikkuseks 35km.

Jaanipäeva rattamatk 2014. Foto: Külli

Jaanipäeva rattamatk 2014. Foto: Külli

Ajaliselt pakun välja 20.-22. juuni, kuhu sisse mahub 1 tööpäev (esmaspäev) kahe puhkepäeva vahel, mis tähendab, et nagunii keegi tööd ei tee :) Selle puudus on see, et tõenäoliselt kõik kohad saavad olema ülerahvastatud, aga ehk saame hakkama :) 23.06 siis saavad kõik rahumeeli sõita kuhuiganes Võidupüha ja Joomapäeva tähistama. Tegin ka Doodli.

Arvestage siis, et selline ettepanek on laual ja ootan arutelu.

Categories: tulevikuplaanid | Sildid: , , , , , , | 19 kommentaari

Lähme metsa!

Tervist, austatud kaaszombid!

Kuulge, kui palju aega on sellest möödas, kui me viimati koos metsas matkal käisime? Mulle tundub, et see aeg olnud liialt pikk ning see on pisut murettekitav. Seega on mull teile kõigile üleskutse – Lähme Metsa! Täpsemalt – Alutagusele karusid vaatama.

Matka sihtkohaks saab olema siis Alutaguse mets – Varessaare ja Seljandiku metsaonnid Ida-Virumaal.
Matka aeg – mai teine nädalavahetus – 8-10.05 (kui väga vaja saab ka 9. hommikul minna). Andke endast märku!

Alutaguse karu. Foto: Remo Savisaar

Alutaguse karu. Foto: Remo Savisaar

Veidi asjalikumat juttu siis ka.

Matkapiirkonnaks saab olema Iisaku kant – Alutaguse massiiv on nii hirmus suur, et kõike me ühe nädalavahetusega mingi valemiga läbi käia ei jõuaks. Kuna mõned meist tungivalt soovisid külastada Varessaare metsaonni Muraka raba servas, siis jääb ka see sisse.

Matk tuleb selline keskmisest pisut tehnilisem – tuleb raba, sügavat ja märga metsa, üle puutüvede turnimist ja ilma teeradadeta absoluutses võpiskus pikka maad komberdamist (vahepeal oleme paraku sunnitud ka mööda kruusateed käima)

RMK Seljandiku metsaonn

RMK Seljandiku metsaonn

Plaan on järgmine: sõidame reede õhtupoolikul autodega Tallinnast Iisakule, autod jätame Iisakule kuid ühe neist viime Väike-Pungerjale, sealt saab metsast välja tulles Iisakule tagasi sõita ning ülejäänud autod ära tuua.
Iisakul suundume metsarajale (või tegelikult tundmatus seisukorras metsasilhil olevale teele ;)) ning kõnnime mööda väikseid metsaradu ca 5 km Seljandiku metsaonnini, kuhu jääme esimeseks ööks.

Järgmisel hommikul seame sammud põhja poole – kõigepealt mööda radu ja kruusateed üle pisut suurema maantee ja ragistame siis võsas, et ühte pea olematut teeotsa kätte leida. Edasi tuleb kahjuks ca 5 km suurt kruusateed, kuid pärast saame taas rabade ja metsade vahele. Lõpuks jõuamegi Muraka raba serva, kus meid ootab peale ligi 20 kõnnitud kilomeetrit – kõikide mugavustega – kilest akende ja kahe korrusega – Varessaare metsaonn. (Ma hiljuti avastasin, et mul on sellest onnist ja Muraka rabast kodus terve raamat – välja antud 1977 ning pealkirjaks on ahvatlev “Tee vaikusesse”)

Viimasel päeval läheme itta – piki metsaradu, soosaari ja metsamassive Selisoo rabani, millest me täie hooga ka üle peaksime minema (käivad jutud, et üle raba viib ka mingisugune laudtee kuid selle seisukorrast pole mul hetkel aimugi, ning et põnevust säilitada, ei kavatse ma ka selle kohta ka mingeid järelepärimisi teha).
Teisel pool raba algavad jälle mõneks ajaks karuderikkad metsad ja lõpuks on seal taga maantee ja ka inimasustus – Väike-Pungerja küla, kuhu lõpuks välja jõudes polegi meil enam suuremat midagi teha kui lihtsalt tagasi sõita. Päevateekonnaks võiks sel päeval kujuneda ca 14 – 15 kilomeetrit. Püüame mingil mõistlikul ajal metsast välja jõuda.

Rabaservades, rabades ja märgades metsades käimist saab olema meil üsna kõvasti, nii et arvestage sellega oma jalanõude ja varusokkide valikul.
Ilma kohta on hetkel veel pisut vara öelda, kuid tõenäoliselt saab olema täiesti tavaline ilm – ilus siis kui kohale jõuame ning ära läheme, muul ajal mingi suvaline märg pläust. Ilmateade lubab küll väga ilusat ja päikselist, ehkki pisut jahedat ilma. Aga noh…

Kuna plaanis on onnides ööbida, siis telke pole tarvis kaasa võtta. On tassimst seekord pisut vähem. Loodame, et onnid pole enne meid juba rahvast täis muidugi.

Matk tuleb igal juhul äge. Kohtume metsas! (enne kohtume küll vist kuskil linnas ikkagi).

Categories: Uncategorized | 46 kommentaari

Lääneraja talgud: 3.-4. aprill

Kavas on korraldada jooksva nädala reedel-laupäeval talgud RMK Läänerajal. Rada peaks juba mais olema avamiseks valmis ja igasugust tööd on seal päris palju. See on tore alternatiiv niisama matkamisele juba valmis rajal ja väga hea vaheldus kontoritööle ja linnaelule, boonusena on tunne, et oled millegi kasulikuga hakkama saanud.

2014. radade korrastamise talgud Naissaarel. Foto: Külli

2013. radade korrastamise talgud Naissaarel. Foto: Külli

Esialgne plaan on minna reede hommikul metsa. Võib olla osad saavad metsa juba neljapäeva õhtul. Terve reede oleks siis tööpäev, ja et mitte lõdvaks lasta, jääme öösel vastu laupäeva metsa suvalisse kohta telkima. Laupäeval võib veel viimased lahtised otsad üle vaadata, asju kokku panna ja lõuna paiku linna tagasi suunduda. Piirkond ja ajakava täpsustuvad. Laupäeval 28.03 toimus sarnane üritus Kose-Uuemõisa ja Tartu mnt vahelisel lõigul, seega järgmiseks nv-ks võib eeldada umbes samas piirkonnas tegutsemist. Praeguseks on huvi osaleda Ivanil, Küllil, Marjul, Carryl, Marisel, Tarmol, vb ka Jonil, Andrel ja Kristelil. Metsas ootab meid teerajaja Alar Sikk. Matkaklubi Z kutsub kõiki liikmeid, sõpru ja külalisi metsa talgutele!

Categories: Uncategorized | 10 kommentaari

Blog at WordPress.com.