mtü

Zombitrippers – nüüd ametlik matkaklubi

Kallid zombid ja külalised,

rõõm on teada anda, et ühiste pingutustega õnnestus meil lõpuks teostada ideed, mis on kaua peas tiksunud – muuta meie tore seltskond ametlikuks matkaklubiks. 24. aprillil 2014 kanti äriregistrisse mittetulundusühing Matkaklubi Z, 25.04. avati ka meie MTÜ pangakonto. Eesmärgid ja põhjused on mitmed, nendest võib pikalt rääkida, kuid lühidalt ja kokkuvõtlikult, (tsiteerides meie klubi värsket põhikirja) oleme me “avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis ühendab matkamisest ning matkamise arendamisest huvituvaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid” ja me tegeleme matkamisega “kui aktiivse ja tervisesportliku eluviisiga, eesmärgiga rännata punktist Z1 punkti Z2, väärtustades loodusharidust, keskkonnasõbralikkust ja -teadlikkust, kultuuripärandit, loomingulisust, ettevõtlikkust, tolerantsust ning huumorimeelt”, ja meie eesmärkideks on:
matkamise arendamine ning propageerimine, s.h. matkamisega seotud infrastruktuuri arendamisele ja korrashoidmisele kaasaaitamine; matkamist kui elustiili propageerivate infomaterjalide väljaandmine ja ürituste korraldamine ning selleks rahaliste toetuste taotlemine riigilt või vastavatelt sihtasutustelt;
eesti, vene ja muid keeli kõnelevate inimeste lõimumise edendamine Eesti ühiskonnas;
ettevõtliku ning tolerantse suhtumise edendamine Eesti ühiskonnas;
matkaklubi liikmete matkategevuse rahaline toetamine, s.h. matkaklubile kuuluva ühise matkavarustuse soetamine; matkaklubile kuuluva matkavarustuse väljarentimine.

Hetkel on MTÜ-l vaid 6 asutajaliiget, aga oleme asutamiskoosolekul kokku leppinud, et võtame lihtsustatud korras klubisse kõik põhizombid ja ka kõik teised – loomulikult vabatahtliku valiku alusel. Seega tahaksime varsti teha suurt üldkoosolekut ja asjaga edasi minna ning mõned tähtsad asjad paika panna.

Praeguseks aga – õnnitlen meid kõiki, ja ärme lase lõdvaks!

Urmaselt väike pauk ka. Foto by Ky.

Urmaselt väike pauk ka. Foto by Ky.

Categories: mtü, tehtud | Lisa kommentaar

Blog at WordPress.com.